Teknik som räddar liv!

Denna blogg handlar ju teknik på olika sätt. En sak som är lite av teknik, men samtidigt en livräddare, är en hjärtstartare från Hearty.se. Om det fanns fler hjärtstartare utplacerade så skulle många fler liv kunna räddas. Idag är det runt 10 000 personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa är det bara runt 500 personer som kan räddas. Om det finns fler hjärtstartare och om allt fler utbildas i hur en sådan ska användas så skulle man i praktiken kunna rädda minst 5000! De som tog initiativet till att starta Hearty.se heter Elia Malmsten och Klas Granström och de gjorde det för att kunna förenkla möjligheter för alla, företag och privatpersoner, att välja ut och köpa fler hjärtstartare.

Köp hjärtstartare och lär dig använda den

Om fler skulle se till att köpa hjärtstartare och lära sig hur man använder dem, samt lär andra att använda och framför allt våga använda dem, så kan man rädda fler liv. Besök hearty.se där det går att köpa:

  • Hjärtstartare
  • Batterier
  • Elektroder
  • Skyltar
  • Produkter för att träna

Genom att själv aktivt ta del i att försöka rädda liv, så kan man göra just det, rädda någons liv. Idag finns det få hjärtstartare utplacerade och det är inte alla som vet att de finns, eller att de finns. Sedan är det många som inte vågar använda dem. Så vi måste se till att det blir en förändring. Vi måste få ut att det finns dessa möjligheter att kunna rädda andra människor och det på ett enkelt sätt.

15 May 2015