Bättre likviditet i företaget

Vid en företagsstart är det ofta stort fokus på budget och affärsplan. Den som gör ett noggrant förarbete gör även en marknadsplan och en likviditetsplan, men dessa får ofta inte lika stor uppmärksamhet som budgeten. Om bara försäljningen fungerar så kommer det ju in pengar i företaget.

Men faktum är att det kan dröja ganska länge från det att man får in pengarna från det tillfälle man har utgifterna. Speciellt om man inte aktivt jobbar för att undvika att ligga ute med pengar för länge och om man inte tänker på pengaflödena.

Som företagare är det också dyrt att ta lån. Risken för banken är hög och eftersom många företag går i konkurs måste de ta en hög ränta för att säkerställa att de inte förlorar pengar på företagsutlåningen.

Och många nyföretagare blir tvungna att betala inköpen i förskott, medans kunderna naturligtvis vill betala först när de fått sin vara. Om man jobbar mot storföretag pressar de också ofta upp fakturaperioden till kanske 45 eller 60 dagar. Man riskerar också att få kunder som inte betalar i tid eller vägrar att betala självmant helt och hållet, trots gjorda kreditupplysningar.

Då är risken stor att kassan faktiskt sinar trots att ordrarna rullar in. Då är det bra att kunna sälja sina fakturor och få betalt i samband med att fakturan ställs ut. Samtidigt som man slipper att själv jaga kunder som inte betalar i tid. Allt sådant sköter factoringbolaget.

Och man kan själv fokusera på kärnverksamheten i företaget och låta andra driva in pengarna.

 

20 Oct 2016