När du har behov av att göra riskanalyser

Det kan finnas en mängd olika orsaker till att göra en riskanalys. Ett sätt att använda sig av riskanalys, kan vi läsa om på Mynewsdesk.com. Här använder man sig av det för att göra riskanalyser av kemikalier. Ett annat sätt att använda sig av riskanalys är företag som vill beräkna och beskriva risker med ett visst givet system. Det för att bedöma sannolikheter för oönskade händelser och konsekvenser som de kan förebygga innan de uppstår.

Smart app med riskanalys

21st Century Mobile har skapat en app, som underlättar arbetet med att göra en riskanalys. Med denna appen och med 21st Century Mobile får du en stabil plattform som prövats tillräckligt mycket för att kännas helt trygg. 21st Century Mobile erbjuder alltid säker informationshantering och trygga kanaler. När man arbetar online är säkerheten oerhört viktig och det har detta företag full respekt för. De vidtar alltid alla säkerhetsåtgärder som finns tillgängliga och behöver ni särskilda lösningar, anpassade efter unika behov, så får ni det

Hur appen fungerar

  • Du väljer i appen den typ av arbete som ska utföras och sedan knappar du in order- eller referensnumret
  • Bocka av de punkter som är väsentliga för det arbete som ska äga rum och sedan trycker du på skicka
  • Ditt formulär sparas i appen och arbetet kan sätta igång
  • Alla riskanalyser sparas så att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer.
  • Alla dina analyser sparas i din meny och alla analysdetaljer finns tillgängliga
1 Feb 2016